PIX
      31. Bayreuther Bürgerfest (04.-06.07.08) - Sa 05.07.08
Fotos: Oliver Sebert - bayreuth-guide.de

"Wenn des Foddo fei ins Inderned kummt, musst fei aa dazu schreim, dass ich a Fraa such!" -
ist hiermit getan, Seele!